O P E K

Privatno građevinsko preduzeće

Ul.Luke Stević br.2, Loznica

G r a đ e v i n a   -   S t r u k t u r a   z a p o s l e n i h

Kontakt telefon : 015/898-535, e-mail : office@opek.co.rs

Stručna sprema

Zvanje

Broj zaposlenih

VSS

DIPLOMIRANI INŽENJER GRAĐEVINARSTVA

2

VSS

DIPLOMIRANI MENADŽER

1

VŠS

INŽENJER GRAĐEVINARSTVA

2

VŠS

EKONOMISTA

1

VŠS

MENADŽER

1

SSS

GRAĐEVINSKI TEHNIČAR

2

SSS

EKONOMSKI TEHNIČAR

2

VKV

MAJSTOR

10

KV

MAJSTOR

6

NKV

POMOĆNI RADNIK

8