O P E K

Privatno građevinsko preduzeće

Ul.Luke Stević br.2, Loznica

Kontakt telefon : 015/898-535, e-mail : office@opek.co.rs

K o n t a k t

GP OPEK - Loznica

Ulica Luke Stevića br. 2 - 15300 Loznica, Srbija

Telefon : +381 15 898 535, Fax : +381 15 898 536

e-mail : office@opek.co.rs

GP OPEK - Predstavništvo Beograd

Ulica Riječka br. 3, 11000 Beograd

Telefon : 011/744-86-30

e-mail : officebg@opek.co.rs

GP OPEK - Proizvodnja stolarije

Obilazni Put bb, 15300 Loznica

Telefon/Fax : 015/811-770

Mobilni telefon : 069/82-58-016

e-mail : stolarija@opek.co.rs

GP OPEK - Skladište Dobanovci

Ulica Slovačka br.9, 11272 Dobanovci - Beograd