Kontakt telefon : 015/898-535, e-mail : office@opek.co.rs

O P E K

Privatno građevinsko preduzeće

Ul.Luke Stević br.2, Loznica

Stambeni objekat “OPEK 4 - Lagator”                     OSNOVA TIPSKOG SPRATA

TEHNIČKI OPIS

Podovi: - Preko svih međuspratnih konstukcija, a ispod cementne košuljice je postavljena izolacija od tvrdopresovanog stiropora. U svim sobama, trpezarijama, predsobljima i ulazima je klasičan parket “S” klase. U kuhinjama, kupatilima, toaletima i ostavama je pod od uvoznih keramičkih pločica I klase, sa obaveznom soklom. Podovi u ulazu, vetrobranu i stepenišnom prostoru su obloženi podnom granitnom keramikom I klase. Pod stanarskih ostava i tehničkih prostora je u cementnoj košuljici, obradjenoj do crnog sjaja. Svi mokri čvorovi su hidroizolovani.

Zidovi: - Zidovi u stambenom prostoru, osim delova obloženih keramikom, su gletovani i bojeni poludisperzivnom bojom. Pregradni zidovi unutar stanova su zidani od giter bloka d=10cm, a pregradni zidovi između stanova su od giter bloka d=20cm. Svi spoljašnji zidovi stanova prema unutrašnjem hodniku su dodatno termoizolovani sa hodničke strane. U kuhinjama na delu radnih elemenata su uvozne keramičke pločice I klase, do visine od 1,60 m.

Plafoni: - U stambenim prostorima plafoni su gletovani i bojeni poludisperzivnom bojom. Na lođama i terasama plafoni su obrađeni dekorativnom fasadom. Plafoni ulaza, vetrobrana i stepenišnog prostora su gletovani i bojeni akrilnom bojom.

Unutrašnja stolarija: - Unutrašnja stolarija je duplošperovana, obložena medijapan pločama, sa ukrasnim kanelaurama na vratnim krilima, bojena i završno lakirana poliuretanskom bojom, i sa dovratnicima u širini zida. Ulazna vrata u stanove su sigurnosna, termo i zvučno izolovana, opremljena špijunkom i brojem.

Fasadna stolarija: - Fasadna stolarija je izrađena od ekoloških petokomornih PVC profila koji su zastakljeni niskoemisionim staklom punjenim argonom. Stolarija je opremljena zastorima u vidu eslinger roletni od plastičnih lamela u termo i zvučno izolovanoj PVC kutiji.

Objekat je fundiran na armiranobetonskoj temeljnoj ploči debljine 50cm. Temeljna ploča leži na podlozi od mršavog betona preko koje se postavlja hidroizolacija koja obavija temeljnu ploču i zidove sa svih strana do visine od 30cm iznad terena.

Konstruktvni sistem je armirano-betonski skelet, koji čine stubovi dim.40x40cm i AB platna debljine 20cm. Sve međuspratne konstukcije su armirano-betonske d=20cm sa nošenjem u oba pravca.Stepenišno jezgro i liftovsko okno su od armiranog betona.

Krovna konstrukcija je od drvene građe preko armirano-betonske ploče iznad povučenog sprata, nagib krova je 10% a krovni pokrivač je od čeličnog plastificiranog falcovanog lima na daščanoj podlozi sa termo i hidroizolacijom.

KONSTRUKCIJA

UNUTRAŠNJA OBRADA

Projektovani objekat je opremljen:

- Instalacijama vodovoda i kanalizacije

- Elektroinstalacijama jake struje

- Elektroinstalacijama slabe struje (telefon, kablovski TV prijem, interfon, internet)

- Mašinskim instalacijama

- Liftom na električni pogon

- Gasnom instalacijom.

INSTALACIJA

SPOLJNA OBRADA

Fasadni zidovi se rade od opekarskog termo bloka debljine 20cm. Sa spoljašnje strane se izoluju termoizolacijom od tvrdopresovanog stiropora d=12cm, a sa unutrašnje strane se malterišu produžnim malterom. Završna spoljašnja obrada je dekorativna akrilna fasada, a sa unutrašnje strane se zidovi gletuju i boje poludisperzivnim bojama. Obrada betonskih greda na terasma i na krovu je akrilna fasada preko termoizolacije. Sokla objekta je od mermerplasta.

U okviru objekta izgradjeno je 43 stambenih jedinica površine od 31 m² do 150 m²

Stambeni objekat "OPEK 4"

OPEK 4 LAGATOR


FOTO GALERIJA