Kontakt telefon : 015/898-535, e-mail : office@opek.co.rs

O P E K

Privatno građevinsko preduzeće

Ul.Luke Stević br.2, Loznica

STAMBENI KOMPLEKS “OPEK - LAGATOR”

Loznica, 2016.godine

STAMBENI OBJEKAT “OPEK 5 Lagator” Lamela 1 i 2

Započeta izgradnja stambenog objekta Opek 5 - Lagator. Objekat se gradi po sistemu energetske efikasnosti i projektovan je prema najnovijem pravilniku o uslovima i normativima za projektovanje stambenih zgrada i stanova, koji je počeo da se primenjuje od 1. juna 2013.godine...


U okviru objekta gradi se :

- Lamela 1 sa 29 stambenih jedinica površine od 44 do 159 m2 i,

- Lamela 2 sa 39 stambenih jedinica površine od 31 do 152 m2