Kontakt telefon : 015/898-535, e-mail : office@opek.co.rs

O P E K

Privatno građevinsko preduzeće

Ul.Luke Stević br.2, Loznica

STAMBENI KOMPLEKS “OPEK - LAGATOR”

Loznica, 2016.godine

STAMBENI KOMPLEKS “OPEK - LAGATOR”

Koncept stanovanja u savremenom svetu podrazumeva istovremeno zadovoljavanje više vrednosti; kvalitetnu gradnju, dobar položaj, estetsku prijemčivost, ekonomičnost življenja, sigurnost, ispunjene ekološke standarde.

Sa svim prednostima života na Lagatoru - Loznica, ali i bez mana stanovanja u ovom delu grada, GP OPEK nudi takav koncept življenja. U blizini gradskog bazena, udaljen od gradske gužve, a opet na manje od 5 minuta od centra grada i u blizini brojnih trgovinskih, sportskih, kulturnih, verskih i poslovnih celina niče "grad unutar grada", savremeni stambeni kompleks koji će ispuniti sve neophodnosti za ugodan život, ali i premašiti do sada postavljene standarde.