Kontakt telefon : 015/898-535, e-mail : office@opek.co.rs

O P E K

Privatno građevinsko preduzeće

Ul.Luke Stević br.2, Loznica

KLINIČKI CENTAR

Beograd, 2005.godine

KLINIČKI CENTAR

Izvedeni su radovi na adaptaciji KLINIČKOG CENTRA BEOGRAD. Zamenjena je stolarija novom, postavljena keramika, zamena elektro instalacije i molerski radovi...