Kontakt telefon : 015/898-535, e-mail : office@opek.co.rs

O P E K

Privatno građevinsko preduzeće

Ul.Luke Stević br.2, Loznica

RESTORAN “ARKADE”

Aranđelovac, 2005.godine

Restoran “ARKADE”

Izvršena kompletna rekonstrukcija poslovnog objekta, restorana “ARKADE” u Aranđelovcu.